Nadační fond Pozitivní život

Nadační fond Pozitivní život je zřizován za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v prevenci a v boji proti AIDS.