Činnost nadačního fondu

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména:

a) soustřeďovat finanční prostředky na bankovních účtech nadačního fondu,
b) finančně zajišťovat provoz a činnost občanského sdružení Red Ribbon, z.s.
c) podílet se na činnosti v oblasti propagace prevence a boje proti AIDS v České republice a také v zahraničí, 
e) zajišťovat edukační projekty v problematice HIV/AIDS.

 

 

 Výroční zpráva 2019 

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

  Výroční zpráva 2022  

 Výroční zpráva 2023