Zdroje Nadačního fondu Pozitivní život

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou výše uvedeny, bude nadační fond získávat 
zejména z následujících zdrojů:

a) příspěvky aktivistů nadačního fondu a zřizovatele, 
b) z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob včetně státních institucí,
c) z příjmu z vlastní činnosti, 
d) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu,
e) granty a dotace od tuzemských i zahraničních subjektů,
f) výnosy z veřejných sbírek, loterií, tombol, aukcí, kulturních, společenských, sportovních, odborných, vzdělávacích 
a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy.